ΚΑΠΑ

Switch to desktop Register Login

Προς ενημέρωση των Δημοτών, οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Βέροιας είναι:
Διαβάστε περισσότερα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ                     20-7-2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ          Δ/νση: Θ.Ζωγιοπουλου 5 Βέροια           τηλ.    2331022178                         Ενημέρωση σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για γυναίκες – μητέρες και άντρες-πατέρες ωφελούμενους της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Διαβάστε περισσότερα
Αρ.Πρωτ: 384 Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας»                     Αριθμ.Διακήρ.3/2015           ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ Δ΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΣΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Έχοντας λάβει υπόψη:   1.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95. 2.Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ. 3.Την Π1/3305/2010- ΦΕΚ 1789/12.11.2010 απόφαση Υπ. Οικονομίας. Αντ. & Ναυτιλίας . 4.Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)…
Διαβάστε περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ  ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2015-2016»         Αριθ. Μελέτης:  2/2015 Αριθ.Πρωτ.:192/30-1-2015   ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ&ΠΟΛΛΑΠΛΩΝΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2015-2016»           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 47.672,02 € με ΦΠΑ       Συνημμένα: -Τεχνική Έκθεση -Προϋπολογισμός -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Διαβάστε περισσότερα
    Βέροια 05 - 02 - 2015    Αρ.Πρωτ: 233 Αριθμ.Διακήρ.2/2015   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ& ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ-ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΥΛΙΚΟY   Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «ΚΑΠΑ» Δήμου Βέροιας έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.…
Διαβάστε περισσότερα
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Υλικά συντήρησης και επισκευής   κτιρίων Αρ.Πρωτ.191/30-1-2015 Αριθ. μελέτης 1/2015                                                          ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ               Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, με ειδική αναφορά στις επί μέρους ομάδες υλικών, όπως εμφανίζονται και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό –τιμολόγιο της μελέτης.
Διαβάστε περισσότερα
                      Βέροια 05 - 02 - 2015.                      Αρ.Πρωτ: 232                      Αριθμ.Διακήρ.1/2015     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ     Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση ενσφραγίστων προσφορών με συμπλήρωση προϋπολογισμού – τιμολογίου, η ανάδειξη προμηθευτή (με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή) για προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων , που θα απαιτηθούν για την συντήρηση…
Διαβάστε περισσότερα
Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (υπ΄αριθ. ΣΟΧ 3/2014)         για  τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ . Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των Υπηρεσιών του, για τις εξής κατά  ειδικότητα και…
Διαβάστε περισσότερα
                 Θέμα:   Εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βέροιας.                                                    Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας υπενθυμίζει ότι, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας είναι  η Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 και   ΚΑΛΕΙ   όλους τους γονείς, που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής των παιδιών τους, να επωφεληθούν υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής.     Πληροφορίες στα γραφεία του ΚΑΠΑ…
Διαβάστε περισσότερα
  Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας στους παιδικούς σταθμούς     Το Νομικό Πρόσωπο «Κέντρο Κοιν.Προστασίας Αλληλεγγύης,Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δ. Βέροιας» ενημερώνει ότι αρχίζει σήμερα 25-7-2014 η υποβολή των αιτήσεων για την δωρεάν εγγραφή παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Οι μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δ. Βέροιας πρέπει να έχουν υποβάλλει φορολογική…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα
Σελίδα 1 από 4